Fietsongeval

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig

Ben je op de fiets door een auto aangereden en heb je hierdoor letsel opgelopen? In de meeste gevallen moet de automobilist uw letselschade dan geheel vergoeden. Maar hoe zit dat precies? Wat als je zelf (gedeeltelijk) schuld hebt aan het ongeval? En hoe claimt je je letselschade bij een fietsongeval? Wij vertellen je meer!

Altijd 50% aansprakelijkheid voor de auto die een fiets aanrijdt

In de Nederlandse wet is vastgelegd dat een auto in (bijna) alle gevallen de letselschade van een fietser moet vergoeden, wanneer hij een ongeluk met een fietser heeft. Dit geldt ook in de volgende situaties:

 • De fietser reed door rood en wordt door een auto aangereden
 • De fietser had geen licht en wordt door een auto aangereden
 • De fietser gaf geen voorrang en wordt door een auto aangereden

Oneerlijk voor de automobilist?

Veel automobilisten vinden deze wettelijke regeling oneerlijk. “Ik kon er toch niets aan doen?” wordt er vaak gezegd. Maar aangezien fietsers zo kwetsbaar zijn, worden zij op deze manier door de wet beschermd.

Heel soms is het ook het geval dat automobilisten niets aan het fietsongeval konden doen. Dan kan de automobilist zich beroepen op ‘overmacht’. In dat geval hoeft hij helemaal de schade van de fietser niet te vergoeden. Dit geldt ook als er sprake is van grove schuld of opzet van de fietser. Dit is echter niet vaak het geval.

Overmacht bij fietsongevallen

Volgens de Hoge Raad is er sprake van overmacht, wanneer:

 1. De bestuurder foutloos heeft gereden
 2. De fouten van de andere weggebruiker zo onwaarschijnlijk waren dat de bestuurder hiermee geen rekening hoefde te houden. Het betekent dat in de praktijk overmacht niet snel wordt aangenomen.

Kwetsbare verkeersdeelnemers: artikel 185 WVW

Dit wetsartikel regelt de aansprakelijkheid bij een ongeval tussen een motorvoertuig en een niet-motorvoertuig op de openbare weg. Volgens dit wetsartikel is de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig in ieder geval 50% aansprakelijk voor de schade van de ander. Daar zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

 • Er moet sprake zijn van een verkeersongeval tussen een motorrijtuig (bijvoorbeeld een auto, bromfiets, scooter etc.) en een niet-motorrijtuig (fietser, voetganger). Er hoeft niet daadwerkelijk een botsing met het motorvoertuig zijn geweest. Het is voldoende als een motorvoertuig bij het verkeersongeval betrokken is.
 • Het motorrijtuig moet op een voor het verkeer openstaande weg hebben gereden.
 • Het artikel is niet van toepassing op met het motorrijtuig vervoerde zaken of personen.
 • Het mag niet gaan om schade aan andere motorrijtuigen die aan het verkeer deelnemen of om loslopende dieren.

Bewijslast voor overmacht of eigen schuld bij fietsongeval

De bewijslast bij een fietsongeval rust bij de eigenaar van het motorrijtuig. Deze moet aantonen dat er sprake is van overmacht of eigen schuld. Dit komt doordat een motorrijtuig in verhouding tot bijvoorbeeld een fietser een groot gevaar meebrengt. De fietser is de ‘zwakkere verkeersdeelnemer’ die op deze manier beschermd wordt. Men noemt dit het ‘Betriebsgefahr’.

Reflexwerking van artikel 185 WVW

Wanneer een automobilist of bijvoorbeeld een bromfiets (het motorvoertuig) bij een schade lijdt door de schuld van een fietser of voetganger, geldt ook het overmachtscriterium van art. 185 WVW. Men noemt dit ‘de reflexwerking’ van artikel 185 WVW. Op grond van het hiervoor genoemde ‘Betriebsgefahr’ komt de eigen schade van de automobilist voor zijn eigen rekening. Dit is alleen anders als de automobilist kan bewijzen dat hem helemaal niets te verwijten valt (in geval van een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer van 14 of ouder) of wanneer de automobilist kan bewijzen dat er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid (bij een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer van jonger dan 14). Alleen wanneer de eigenaar of de houder van het motorrijtuig aannemelijk maakt, dat het ongeval aan zijn zijde aan overmacht te wijten is, krijgt hij de schade aan het motorrijtuig volledig vergoed.

Letselschade als gevolg van een fietsongeval met een auto?

Heel erg lastig om je schade als fietser of voetganger zo veel mogelijk vergoed te krijgen. Vul daarom het contactformulier in en wij brengen je in contact met een letselschade specialist die jou hierbij behulpzaam kan zijn. De juristen nemen je zaak en je klachten serieus, en doen er alles aan om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te bezorgen.

Diensten

Wat kunnen wij voor jou doen: Wij helpen je bij het claimen van je letselschade. Je bent gegarandeerd van de beste hulp en dat geheel gratis!

Team

De juristen die voor Letselschade-Nederland werken zijn allen zeer daadkrachtig en weten hoe zij je kunnen helpen bij het claimen van uw schade.

Tarieven

De juristen brengen géén werkzaamheden in rekening bij letselschadeslachtoffers. Je krijgt dat in het eerste contact schriftelijk door ons bevestigd.