Letselschade door bedrijfsongeval

 • Maximale schadevergoeding
 • Gegarandeerd kosteloze hulp
 • Betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig

Letselschade door bedrijfsongeval

Wat te doen na een arbeidsongeval? Schakel bij een bedrijfsongeval direct juridische hulp in via Letselschade Nederland. Vaak word je als gevolg van een ongeluk op het werk gedurende korte of langere tijd arbeidsongeschikt. Dit heeft o.a. gevolgen voor je inkomen. Onze letselschadejuristen kunnen alle letselschade op de werkgever verhalen.

 • LSN brengt géén kosten in rekening bij slachtoffers
 • LSN werkt efficiënt en zorgvuldig
 • LSN werkt door heel Nederland en is een onafhankelijk bureau
 • Je ontvangt de maximale en rechtvaardige schadevergoeding

De letselschadejuristen van LSN claimen de letselschade die je hebt opgelopen na een arbeidsongeval bij de werkgever. Je kunt een burn-out hebben opgelopen door de hoge werkdruk op het werk. Ook hiervoor kun je in sommige gevallen je werkgever aansprakelijk stellen. De letselschadejuristen aangesloten bij LSN kunnen je hierbij helpen.

Waarom Letselschade Nederland?

 • De bij LSN aangesloten juristen voldoen aan alle eisen die de Letselschade Raad stelt.
 • Hierdoor is een professionele behandeling van je letselschadezaak gewaarborgd.
 • De juristen werken volgens de normen van het Keurmerk Letselschade.

Kosten voor de werkgever

In de meeste gevallen heeft de werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, zodat de verstandhouding met je baas niet hoeft te verslechteren als je een arbeidsongeval is overkomen. Hij krijgt dan immers zijn kosten vergoed door die verzekeraar. Wij houden hier rekening mee.

Slachtoffer ongeval op het werk

Bent je het slachtoffer van een bedrijfsongeval en heb je hierdoor letselschade opgelopen? Dan heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. De letselschadejuristen aangesloten bij LSN kunnen de door jou geleden schade voor je verhalen op je baas. Zij doen dit geheel gratis! LSN staat hiervoor garant.

Werkgever aansprakelijk stellen

Ben je het slachtoffer van een ongeval op de werkvloer? Stel je werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. De wetgever heeft bepaald dat de werkgever er alles aan moet doen om te zorgen dat de werknemers niet het slachtoffer worden van een ongeval.

Schakel één van onze letselschadejuristen in. De behandeling van je letselschadezaak door onze juristen is voor jou als werknemer geheel kosteloos!

Heb je recht op schadevergoeding?

Een bedrijfsongeval is helaas zo gebeurd. Het ongeval kan tal van oorzaken hebben. Of je recht heeft op een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval zal afhangen van de aard van het letsel en hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden.

Zorgplicht van de werkgever

Bij een bedrijfsongeval wordt er gekeken of je werkgever zijn zorgplicht tegenover jou heeft geschonden. De werkgever is verplicht om te zorgen dat de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee jij het werk verricht veilig zijn.

In de wet is geregeld dat de werkgever een zorgplicht heeft tegenover zijn/haar werknemers. Deze zorgplicht reikt erg ver en de werkgever komt hier niet gemakkelijk onder uit. Schiet de werkgever te kort in de zorgplicht dan is hij aansprakelijk voor het arbeidsongeval en kun jij als slachtoffer de geleden schade claimen.

Meer weten over de mogelijkheden tot vergoeding van je schade?

Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact met ons op: Vul het contactformulier in.

Valpartijen en verwondingen

Het vallen van een trap of een valpartij op het werk kan voor rekening komen van uw werkgever. Valpartijen leveren veelal verschillende verwondingen op. Daarnaast is de kans groot op botbreuk bij een valpartij.

De juristen van Letselschade Nederland zijn werkzaam in heel Nederland en helpen slachtoffers van bedrijfsongevallen deskundig en voortvarend bij het claimen van een schadevergoeding. Zij doen dit 100% gratis.

Aansprakelijkheid erkend

Als de aansprakelijkheid voor het arbeidsongeval is erkend zal de letselschadejurist de schade in kaart brengen. Je kunt natuurlijk alle kosten vergoed krijgen die je als gevolg van het ongeval hebt gemaakt. Je kunt hierbij denken aan eigen risico zorgverzekering, reiskosten, medische kosten, maar ook huishoudelijk hulp. Onze letselschadejurist zal uiteindelijk in samenspraak met jou je gehele letselschade claimen.

Geheel vrijblijvend: bezoek aan huis

De letselschadejurist van LSN zal je thuis bezoeken wanneer je dat wenst. De letselschadejuristen, die door Letselschade Nederland worden ingeschakeld staan bekend om hun persoonlijke en betrouwbare aanpak.

Schakel ons in en je krijgt:

 • Eerlijk en deskundig advies
 • Efficiënte en zorgvuldige behandeling van je zaak
 • Snelle behandeling van je letselschade zaak
 • Altijd op de hoogte van je letselschadezaak
 • Gratis rechtshulp

Neem vandaag nog contact met ons op voor gratis juridische hulp

Juridisch advies of rechtsbijstand? Wij helpen je. LSN en de bij haar aangesloten letselschadejuristen brengen géén kosten in rekening bij slachtoffers van bedrijfsongevallen. Je bent verzekerd van professionele hulp, efficiënt en zorgvuldig handelen én er wordt gezorgd voor de maximale schadevergoeding in je situatie. Neem vandaag nog contact met ons op. Stuur een bericht door of pak de telefoon en bel ons.

Diensten

Wat kunnen wij voor jou doen: Wij helpen je bij het claimen van je letselschade. Je bent gegarandeerd van de beste hulp en dat geheel gratis!

Team

De juristen die voor Letselschade-Nederland werken zijn allen zeer daadkrachtig en weten hoe zij je kunnen helpen bij het claimen van uw schade.

Tarieven

De juristen brengen géén werkzaamheden in rekening bij letselschadeslachtoffers. Je krijgt dat in het eerste contact schriftelijk door ons bevestigd.